ACTIEPLAN ONDERNEMEND ONDERWIJS 2015-2019

Vlaamse Overheid

Dit actieplan heeft als doel ondernemend onderwijs te stimuleren. Het wil onderwijsinstellingen inspireren en ondersteunen, aanbieders een beleidskader bieden en de acties van de Vlaamse overheid bundelen. 
Er zijn al heel wat leraren en docenten die werken aan ondernemend onderwijs. Hun aanpak wordt  breder verankerd, zodat die niet verdwijnt zodra de betrokken leraar of docent andere taken opneemt. 
Het is ook een aanzet om jongeren een traject rond ondernemend onderwijs aan te bieden. Acties die onderdeel zijn van een totaaltraject en die ingebed zijn in de organisatie, beklijven immers veel beter dan individuele, eenmalige acties. 

DOWNLOAD HIER HET ACTIEPLAN 2015-2019

Contactpersoon: 
Isabelle Goudeseune
Nog geen stemmen