Competento?

Kenniscentrum Competento

Het Kenniscentrum Ondernemersvorming is een initiatief van de Vlaamse Regering dat wordt uitgewerkt door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen.

Het Kenniscentrum wil bijdragen tot een meer ondernemende samenleving. Daarom ondersteunt Competento acties die gericht zijn op het stimuleren van de ondernemerscompetenties.
Het Kenniscentrum staat o.a. in voor het:

  • Verzamelen van initiatieven, activiteiten, contacten, nieuws en informatie inzake Ondernemersvorming voor alle geïnteresseerden;
  • Verspreiden van de verzamelde kennis en ervaringen;
  • Mee zorgen voor de uitbouw van contacten tussen de diverse betrokkenen op het werkterrein van Ondernemersvorming.

Actieplan Ondernemend onderwijs

Vlaanderen kent historisch een te lage ondernemersgraad. Met verschillende initiatieven van de Vlaamse overheid moet het aantal personen dat start als succesvol zelfstandig ondernemer verhogen. Deze website zorgt voor een bundeling van bestaande initiatieven naar opleidings- en onderwijsverstrekkers en gaat zo de versnippering in het grote aanbod omtrent het ‘leren ondernemen’ tegen. Competento probeert op deze manier leerlingen, cursisten en studenten via het onderwijs met ondernemerschap, en met ondernemerszin in de breedste zin van het woord in contact te laten komen. Dit gebeurt voornamelijk via opleidings en onderwijsverstrekkers, de zogenaamde intermediairen.

Het beleidskader 'Ondernemend Onderwijs' geeft de visie en krijtlijnen aan voor de verspreiding van Ondernemerscompetenties via het onderwijs via een Actieplan Ondernemend Onderwijs. Hiervan maken onder andere het Kenniscentrum Competento, de jaarlijkse Ondernemersklassedag, en de brugprojecten economie-onderwijs deel van uit. Deze beleidstekst werd door de Ministers Frank Vandenbroucke en Fientje Moerman op 15 juni 2007 verspreid.

Waarvoor staat Competento?

Het neologisme competento staat voor de ontwikkeling van ondernemerscompetenties via onderwijs en opleiding.

Nog vragen?

Hiervoor kan je rechtstreeks contact opnemen met Competento.