Inspiratiegids voor (ondernemende) klasprojecten 2014-2015

Competento & Partners

 

De nieuwe editie 2014-2015 is uit !

 

Met genoegen biedt Competento je gratis de editie 2014-2015 van de inspiratiegids voor (ondernemende) klasprojecten aan. Leerkrachten, docenten en andere opleiders die hun leerlingen en studenten willen laten proeven van ondernemingszin, en daarbij willen werken aan ontwikkelingsdoelen en eindtermen, vinden ongetwijfeld opnieuw hun gading in dit uiteenlopende aanbod van (didactische) materialen, acties, wedstrijden, events en andere projecten.

Alweer meer dan 100 initiatieven hebben de talrijke publieke en private aanbieders ons bezorgd, bedoeld om (al dan niet geografisch of naar doelgroep beperkt) publiekelijk op in te schrijven of aan deel te nemen, ofwel gewoon dienend als voorbeeldcase met illustratieve waarde (kennisdeling).

Met de meeste initiatieven kan je in elk geval zowel in het basisonderwijs als het secundair en hoger onderwijs – en andere onderwijstypes – onmiddellijk aan de slag. Het aanbod wordt overzichtelijk en gestructureerd weergegeven, zodat je snel zowel de inhoudelijke als meer praktische informatie bekomt die je nodig hebt.

Als vanouds vind je vooraan ook nog overzichtelijke tabellen van enkele van de gerubriceerde meerkeuzelijsten, dit om je de mogelijkheid te bieden snel een gepaste selectie te maken. Het betreft PEDAGOGISCHE WERKVORMEN, ONDERWIJSNIVEAU EN –TYPE en COMPETENTIEONTWIKKELING.

Download hier de gids, of klik op de afbeelding links bovenaan.

Indachtig de kwantitiatieve omvang van de voorbije editie 2013-2014 en de navenante downloadgrootte (die toch voor elke computergebruiker beheersbaar zou moeten blijven), hebben we ditmaal het grafische materiaal (foto's, logo's), spijts de grote visuele en illustratieve (meer)waarde ervan, sterk aan banden gelegd. Ook is geen afzonderlijk deel rondom (andere) kennis- en onderzoekscentra meer opgenomen.

Nieuw is dan weer dat aan elk initiatief één blad besteed werd (recto verso beschreven), zodat ze allemaal naar wens als losstaande (actie)fiches afgedrukt en aangewend kunnen worden. We vermelden er wel bij dat je deze gids gratis en vrij mag downloaden, gebruiken en (geheel of gedeeltelijk) verspreiden, evenwel zonder hem zelf op enige wijze commercieel uit te buiten.

 

Waarom een gids voor ondernemende klasprojecten?

 

In het licht van de huidige economische realiteit wint de discussie over het gebrek aan ondernemerschap in Vlaanderen, en in het bijzonder bij de jongeren, aan belang. Zij zijn immers de werkende generatie van morgen. Een samenleving heeft in het belang van haar eigen voortbestaan ondernemende mensen nodig, meer dus dan alleen ondernemers in de maatschappelijk-economische betekenis van het woord. En dit bewustmakingsproces begint al van jongs af aan, in de opvoeding in het algemeen...en in opleiding en vorming in het bijzonder. Competentieontwikkelend onderwijs zorgt ervoor dat de talenten van jongeren worden (h)erkend, en dat zij ook de kansen krijgen om deze talenten maximaal uit te bouwen.

Meer en meer scholen in heel Vlaanderen en Brussel maken dan ook gebruik van de aangeboden initiatieven, zoals uit de evaluatie ervan duidelijk blijkt. Overigens niet alleen het secundair onderwijs, maar ook het basis- en hoger onderwijs komen in de gids ruimschoots aan bod.

 

Archief van vorige gidsen (en inspiratiebundels)

 

Contactpersoon: 
Nick Hautekees
Nog geen stemmen