Nieuws

Al te vaak komen er vragen van leerkrachten die graag praktijkvoorbeelden horen en delen met andere leerkrachten omtrent één of meerdere onderwerpen (vb: coöperatief leren, evalueren,…).

Vlajo@café is dé gelegenheid om met leerkrachten die reeds één of meerdere vormingen bij Vlajo volgden samen te zitten. Een ideale gelegenheid om eens over het muurtje te kijken en te leren, te luisteren of te vertellen hoe ondernemend leren vorm krijgt in jullie scholen.

Deelname is GRATIS en met voorziening van lunch.

Amper zestien jaar oud en al een eigen bedrijf met dertien medewerkers. De Antwerpse Glenn Keller is een geboren ondernemer. “Mijn doel is om houten zonnebrillen in heel Europa te verkopen”, zegt hij.

Scholen zitten steeds boordevol plannen maar het is echter niet altijd eenvoudig om hiervoor voldoende financiering te vinden. Gezien de beperkte schoolbudgetten moet men ook durven denken aan andere manieren van financiering die meegaan met de tijdsgeest. Crowdfunding is zo’n alternatieve en collaboratieve financieringsmethode.

Ongeveer de helft van de Belgen vindt dat ze op school onvoldoende geleerd hebben over financiële zaken. En ruim twee derde vindt dat scholen meer inspanningen moeten doen om kinderen de basisbeginselen van financieel beheer bij te brengen.

Studenten die naast hun studies ook een bedrijfje willen opstarten, kunnen binnenkort rekenen op een voordeliger statuut. Na goedkeuring van het statuut begin juli, heeft de federale ministerraad vrijdag het licht op groen gezet voor twee KB’s met uitvoeringsmaatregelen.

Het team ‘aNimals iNsurance’ heeft het 1e Vlajo Innovatiekamp van het nieuwe schooljaar voor leerlingen secundair onderwijs gewonnen. Vijf leerlingen uit de 3e graad secundair onderwijs bedachten in opdracht van verzekeraar NN Group een creatieve oplossing voor een reëel bedrijfsvraagstuk: hoe kan een verzekeraar zich onderscheiden van de concurrentie? De winnaars haalden het van 18 andere teams waarbij in totaal 108 leerlingen op zoek gingen naar innovatie ideeën. Zij bedachten een unieke levensverzekering voor dieren. Dit innovatiekamp wil het ondernemerschap en de creativiteit bij jongeren aanwakkeren.

Eén op tien bevraagde Vlamingen wil binnen dit en drie jaar een nieuw bedrijf opstarten. Een record in vergelijking met vijftien jaar terug. Keerzijde van de medaille: ze doen dat vooral uit noodzaak omdat ze geen andere keuze hebben. De kloof tussen opportuniteit en effectieve opstart blijft voor de meeste Vlamingen groot, wat vooral aan faalangst en gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen toe te schrijven is.

Het Mater Salvatorisinstituut ontving in Letland een Entrepreneurial School Award, een Europese prijs voor scholen die ondernemerschap stimuleren. Het is de eerste keer dat een Vlaamse school de prijs in de wacht sleept.

Deze projectmedewerker van jeugdhuis Comma VZW leidt een project voor ondernemerschap voor jongeren in de Brugse binnenstad. Er wordt op zoek gegaan hoe jongeren hun talenten kunnen gebruiken om via pop- up stores kleine ondernemingen uit te proberen in leegstaande panden.

 3M Science Challenge is een wedstrijd voor leerlingen van middelbare scholen scholen die draait om creativiteit, vindingrijkheid en innovatie. 

Inhoud syndiceren