Nieuws

De GEW wordt elk jaar tijdens de derde week van november georganiseerd in 139 landen en telt meer dan 24.000 partnerorganisaties. Zij brengt meer dan 7 miljoen personen op de been met als doelstelling de ondernemersgeest te promoten en het ondernemerschap aan te moedigen.

Belgische meisjes krijgen later dan in alle andere Europese landen interesse in STEM-opleidingen én verliezen die ook sneller dan in andere landen. Wat is er aan de hand?

Amper een derde van de Vlaamse leerlingen wil altijd de beste van de klas zijn, het laagste percentgage van alle onderzochte landen. "De motivatie om goed te presteren is één van de laagste van alles OESO-landen", zegt onderwijsspecialist Dirk Van Damme, die zo'n houding niet goed vindt

De stad Tienen organiseert in samenwerking met Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo), de Tiense secundaire scholen en vier Tiense bedrijven, een uitdagend innovatiekamp onder de noemer Tiens Talent Innoveert. Deze tweedaagse brainstorm past in het kader van het Talentenplatform, een project waarmee de stad lokale bedrijven en het onderwijs dichter bij elkaar wil brengen.

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering identificeren en erkennen de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van de ondernemingszin en het ondernemerschap in Europa.
Deze Europese wedstrijd vestigt tevens de aandacht op voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken, creërt een beter besef van de meerwaarde van ondernemerschap en dient ter aanmoediging en inspiratie van potentiële ondernemers.

Al te vaak komen er vragen van leerkrachten die graag praktijkvoorbeelden horen en delen met andere leerkrachten omtrent één of meerdere onderwerpen (vb: coöperatief leren, evalueren,…).

Vlajo@café is dé gelegenheid om met leerkrachten die reeds één of meerdere vormingen bij Vlajo volgden samen te zitten. Een ideale gelegenheid om eens over het muurtje te kijken en te leren, te luisteren of te vertellen hoe ondernemend leren vorm krijgt in jullie scholen.

Deelname is GRATIS en met voorziening van lunch.

Amper zestien jaar oud en al een eigen bedrijf met dertien medewerkers. De Antwerpse Glenn Keller is een geboren ondernemer. “Mijn doel is om houten zonnebrillen in heel Europa te verkopen”, zegt hij.

Scholen zitten steeds boordevol plannen maar het is echter niet altijd eenvoudig om hiervoor voldoende financiering te vinden. Gezien de beperkte schoolbudgetten moet men ook durven denken aan andere manieren van financiering die meegaan met de tijdsgeest. Crowdfunding is zo’n alternatieve en collaboratieve financieringsmethode.

Ongeveer de helft van de Belgen vindt dat ze op school onvoldoende geleerd hebben over financiële zaken. En ruim twee derde vindt dat scholen meer inspanningen moeten doen om kinderen de basisbeginselen van financieel beheer bij te brengen.

Studenten die naast hun studies ook een bedrijfje willen opstarten, kunnen binnenkort rekenen op een voordeliger statuut. Na goedkeuring van het statuut begin juli, heeft de federale ministerraad vrijdag het licht op groen gezet voor twee KB’s met uitvoeringsmaatregelen.

Inhoud syndiceren