EuropEsE AwArds voorondernemerschapsbevordering 2017

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering identificeren en erkennen de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van de ondernemingszin en het ondernemerschap in Europa.
Deze Europese wedstrijd vestigt tevens de aandacht op voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken, creërt een beter besef van de meerwaarde van ondernemerschap en dient ter aanmoediging en inspiratie van potentiële ondernemers.
Wie kan deelnemen?
• een nationale, regionale en lokale overheid bent die ondernemerschap stimuleert;
• een privépartner bent die deze overheden helpt in hun beleid.
U kunt deelnemen met een succesvol project of initiatief dat op nationaal, regionaal of lokaal vlak het ondernemerschap en zo de economie stimuleerde.
Bijkomende voorwaarde: uw project bestaat al minstens twee jaar.

Prijscategorieën?
Er zijn zes prijscategoriëen waarin u kunt deelnemen:
• Bevordering van de ondernemingszin
• Investering in ondernemersvaardigheden
• Verbetering van de bedrijfsomgeving
• Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen
• Verantwoord en inclusief ondernemerschap

Hoe deelnemen?

Om deel te nemen, vraagt u een deelnameformulier aan bij de Belgische contactpersoon of downloadt u het direct vanop de website van de FOD Economie. U kunt tot uiterlijk maandag 8 mei 2017 uw deelnameformulier terugsturen.

kalender en Procedure

Uw inzending wordt in een eerste selectiefase beoordeeld door een Belgische jury die maximaal twee nationale projecten uitkiest en doorstuurt naar het Europese niveau van de wedstrijd. Een Europese jury beoordeelt de projecten die zij van de deelnemende lidstaten en andere Europese landen ontvangt en nomineert per prijscategorie 3 initiatieven. Tijdens een overhandigingsceremonie die eind november 2017 plaatsvindt te Tallinn (Estland) worden de winnaars van elke prijscategorie bekendgemaakt. Het meest creatieve en inspirerende ondernemerschapsinitiatief krijgt de Grote Prijs van de Jury. Uw inzending wordt door elke jury beoordeeld op: • originaliteit, • haalbaarheid, • impact op de lokale economie, • verbetering van de relaties met lokale belangengroepen en • toepasbaarheid van het initiatief in andere Europese regio’s.
meer inlicHtingen?

Wilt u meer weten over de nationale Award-verkiezing, bezoek dan de volgende webpagina’s:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/ondernemerschap/europese_ondern...
of
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/inde...
of contacteer de Belgische contactpersoon voor de Europese Awards:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie K.M.O.-beleid Kmo-observatorium

North Gate, 4e verdieping, bureel B29 Koning Albert II–laan 16 1000 Brussel België

Tel: +32 2 277 82 52

e-mail: info.EEPA@economie.fgov.be

MEER INFO ZIE FOLDER (PDF)