NV Ondernemerstalent

Universiteit Hasselt

De NV Ondernemerstalent geeft aan studenten van de Universiteit Hasselt de gelegenheid om nog tijdens hun studies een eigen onderneming op te richten. Daarbij mogen de studenten zelf autonoom hun bedrijf organiseren en beheren. Op deze manier hebben ze de mogelijkheid om ervaring op te doen met alle facetten van het ondernemerschap. Daarbij kunnen ze op de NV Ondernemerstalent terugvallen als belangrijkste aandeelhouder van hun op te richten vennootschap.


Met het initiatief “Ondernemerstalent” wordt vanuit het onderwijs getracht het ondernemerschap te stimuleren en meer bepaald bij de hoger opgeleide (universitaire) student. Ondernemerstalent geeft studenten de kans om tijdens hun studiejaren hun ideeën uit te werken en een eigen bedrijf te laten opstarten en dit onder mogelijke begeleiding.

De volgende activiteiten zijn voorzien tijdens hun studiejaren: - fase 1: algemene introductiecursus in het ondernemerschap + een eigen businessplan (BP) opstellen onder begeleiding. Vervolgens kunnen de studenten het BP indienen voor de Raad van Bestuur (RvB) van de NV Ondernemerstalent; de RvB beoordeelt het BP op zijn haalbaarheid. De RvB geeft de levensvatbare aanvragen een “go”. Dit houdt in dat zij het benodigde kapitaal dat blijkt uit het BP, ter beschikking stelt van de onderneming (dit tot een maximum van 25 000 euro per project); - fase 2: studenten kunnen hun businessactiviteiten uitvoeren.

Dit gebeurt door de oprichting van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid (CvbA) waarbij de NV Ondernemerstalent de hoofdaandeelhouder is met 99 % van de aandelen. De studentonderneming heeft de beschikking over een lokaal met de nodige administratieve infrastructuur. Studenten kunnen de uitoefening van hun eigen bedrijf inbrengen in hun curriculum. Zij kunnen tevens hun masterproef maken toegepast op hun eigen onderneming. - fase 3: na het beëindigen van de studies is er een mogelijkheid tot overname en verderzetting van het bedrijf door de afgestudeerde. Het bedrijf wordt op dat moment losgekoppeld van de NV Ondernemerstalent.

Nog geen stemmen