Onderzoek en beleidsdocumenten

 

 

 

Beleidsdocumenten en Onderzoeksrapporten 

Op deze pagina kunt u terecht voor (Links naar) beleids- en onderzoeksdocumenten zowel op Vlaams als (inter)nationaal niveau

die handelen over ondernemerschap, het aanleren van ondernemerschap, competentiegericht opleiden, ed. 

Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019
Actieplan ondernemend Onderwijs 2011-2014 :
Nederland
s
Action Plan Entrepreneurial Education 2011-2014 English

KBS SYMPOSIUM 22 oktober 2007 :

Presentaties

Wouter Van den Berghe

  

Linda Brownlow

 

  

Jarle Tommerbakke

  

Andere Onderzoeksrapporten

 

De Budapest Agenda
Organisatoren & Partners: EU Commissie
Contactpersoon:
Email:
Effecto Studie Flanders DC  
Organisatoren & partners: FLanders DC
Referentie: 
Contactpersoon: Wouter Vandenberghe
Email: wouter@tilkon.be
Datum:februari 2010
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: studenten secundair Onderwijs

 

KMO en Onderwijs - UNIZO-Onderzoek en Actieplan (popup)   

In dit cahier wordt aan de hand van een onderzoek een concreet actieplan voorgesteld dat tot doel heeft het onderwijs en de KMO beter op elkaar af te stemmen.
Organisatoren & partners: 
Referentie: Véronique Willems
Contactpersoon: 
Email: chris.ardies@unizo.be
Datum: augustus 2008
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Succesvol Ondernemen: eerder een Kwestie van karakter dan van Kennis (popup)   

Persoonlijkheidskenmerken en competenties zijn bepalender voor succesvol ondernemerschap dan het genoten onderwijsniveau, concluderen researchers.
Organisatoren & partners: 
Referentie: Samsom, K.J., Nandram, S.S.
Contactpersoon: 
Email: nce@nyenrode.nl
Datum: december 2008
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

EntreNews - Special Issue on Entrepreneurship Education and Training in Europe (popup)  

Speciale uitgave van EntreNews over ondernemersvorming in Europa. EntreNews is de nieuwsbrief van EFMD's Ondernemerschap, Innovatie en KMO-netwerk. Editie 2 van de nieuwsbrief.
Organisatoren & partners: 
Referentie: 
Contactpersoon: 
Email: info@efmd.org
Datum: mei 2004
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Case studies Europese Commissie: a road to success  (popup) 

Een gids met goede praktijkvoorbeelden  rond Ondernemend Onderwijs van het Directoraat-Generaal Ondernemingen van de Europese Commissie 

Organisatoren & partners: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Referentie: 
Contactpersoon: 
Email: GROW-F1@ec.europa.eu 
Datum: februari 2015
Doelgroep: Onderwijs
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Entrepreneurship Education and Training Programmes (popup)   

Dit artikel geeft een uitbreid overzicht van de literatuur omtrent 'leren ondernemen' en de opleidingsprogramma's hierbij.
Organisatoren & partners: MCB University Press
Referentie: Thomas N. Garavan and Barra O'CinneideEntrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation - Part 1.
Contactpersoon: 
Email: 
datum: januari 2005
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Entrepreneurship Education and Training (popup)   

Dit boek geeft lezers inzicht over de effectiviteit van ondernemersopleidingen vanuit het oogpunt van organisatiren en van deelnemers. Het boek geeft een literatuuroverzicht, maakt een vergelijkende analyse van Europese ondernemersopleidingen en bespreekt de effectiviteit hiervan op basis van longitudinale studies.
Organisatoren & partners: C. Henry et al.
Referentie: Colette Henry, Frances Hill, Claire LeitchEntrepreneurship Education and Training
Contactpersoon: 
Email: 
Datum: juli 1995
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Hoe leiden we de volgende generatie ondernemers op? (popup)   

het tijdschrift 'Enterprise Europe' handelt over het opleidden van ondernemers en kadert dit aan de hand van voorbeelden uit de Europses lidstaten. De andere themanummers kan je vinden op http://ec.europa.eu/enterprise/library/ee_online/index_en.htm
Organisatoren & partners: Europese Commissie
Referentie: Directorate-General for Enterprise and Industry, Communication and Information UnitEnterprise Europe
Contactpersoon: 
Email: 
Datum: doorlopend
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Aandacht voor ondernemerschap in HAVO en VWO (popup)   

Je kan dit boek over ondernemerschap in het Nederlandse onderwijs integraal downloaden.
Organisatoren & partners: EIM
Referentie: Westhof, F.M.J.
Contactpersoon: 
Email: 
Datum: juni 2005
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Comparing the Returns to Education for Entrepreneurs and Employees (popup)  

Deze paper beschrijft een uitgebreide literatuurstudie die aangeeft dat het verband tussen onderwijs en het latere inkomen een groter effect heeft voor ondernemers dan voor loontrekkenden.
Organisatoren & partners: Tinbergen Institute
Referentie: Van der Sluis, J.,Van Praag, M., Witteloostuijn, A
Contactpersoon: 
Email: 
datum september 2004
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Entrepreneurial studies in higher education (popup)   

Raport dat ondersteunend was bij de "Gelsenkirchen Declaration on Institutional Entrepreneurial Management and Entrepreneurial Studies in Higher Education in Europe" dat voor het eerst spreekt over Ondernemende UIniversiteiten.
Organisatoren & partners: UNESCO-CEPES
Referentie: European Centre for Higher Education
Contactpersoon: 
Email: 
datum:december 2003
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 
 

STEP Profiel Ondernemerschap (h)erkennen (popup)   

Ondernemingszin (h)erkennen is een basiswerk voor wie in onderwijs maar ook daarbuiten, meer zicht wil krijgen op de wijze waarop ondernemingszin bij kinderen en jongeren zichtbaar is. Via: www.cego.be > boeken en leermiddelen. U kan op deze pagina eveneens kosteloos screenings- en checklisten downloaden voor kleuters, 6-12 jarigen, 12-18 jarigen en voor studenten van het Hoger onderwijs. Powerpoint presentatie
Organisatoren & partners: -
Referentie: Laevers, F., Bertrands, E.
Contactpersoon: 
Email: 
datum: april 2004
Doelgroep: Kort-geschoolden,Werkzoekenden,Jongeren,Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Stages een win win activiteit voor leerlingen scholen en bedrijven (popup)  

Het rapport is het product van de werkgroep ontstaan in het kader van het het Accent op Talent project van de Voortrekkersbedrijven gefinancierd door ESF. De werkgroep denkt na over het optimaliseren van de samenwerking BSO en TSO en bedrijven met het doel de kwalitiet van de stages en het werkplekleren te optimaliseren. Dit werk resulteerde in een rapport. Het werkgroep kwam tot stand in 2004 en is begin 2007 nog steeds werkzaam. De werkgroep is samengesteld uit BSO / TSO scholen en door vertegenwoordigers van verschillende bedrijven. De werkgroep wordt gesteund door de Koning Boudewijnstichting en het Prins Filipfonds. Het rapport is gratis te verkrijgen op de website van de KBS en het PFF!
Organisatoren & partners: Tilkon i.o.v. de KBS en het PFF
Referentie: Wouter Van den Berghe , Yves BeernaertStages, een win-win activiteit voor leerlingen, scholen en bedrijven
Contactpersoon: Yves Beernaert
Email: yves.beernaert@educonsult.be
datum: juni 2007
Doelgroep: Jongeren
Opleidingsniveau: 
 

Ontwikkeling van beginnend Ondernemerschap

Deze white paper vat de conclusies samen van een literatuurstudie over wat beginnend ondernemerschap is en hoe het kan versterkt worden door opleiding. Beginnend ondernemerschap is een fase in het
ondernemerschapsproces, voorafgaand aan het oprichten van een onderneming. Daarvoor is vooral ‘know-why’ belangrijk: zelfredzaamheid, een persoonlijke visie, motivatie en openheid om te experimenten. Inzake ‘know-how’ ligt de nadruk op sociale en creatieve vaardigheden. Know-why laat zich vooral ontwikkelen door het organiseren en begeleiden van een uitdagend proces met feedback, autobiografisch werk en
ontregelende ervaringen die op een veilige manier kunnen besproken en geïntegreerd worden in de bestaande context. Op dat ontwikkelingsproces kunnen tools en vaardigheden geënt worden om het ondernemingsproces te versnellen. De conclusies van deze white paper kunnen dienen als kader om programma’s voor beginnend ondernemerschap in te richten, meer specifiek voor mensen met werkervaring.
Organisatoren & partners: Universiteit Antwerpen
Referentie: 
Contactpersoon: Koen Marichial, Walter Van Andel
Email:  info@antwerpmanagementschool.be
datum: december 2013
Doelgroep: docenten
Opleidingsniveau: Hoger onderwijs
 

BOEK: Je bent ondernemend en je start wat - over starten in Vlaanderen (popup)  

Zes miljoen Vlamingen, zes miljoen ondernemers. Met deze leuze probeert de Vlaamse overheid de ondernemer in ieder van ons wakker te schudden. Maar wat maakt dat zes miljoen Vlamingen ook durven starten? Een degelijk beeld van het reilen en zeilen bij de 'reeds gestarten'; kan een eerste aanzet zijn om ondernemerschap te stimuleren. In dit boek wordt het discours rond startende ondernemingen in Vlaanderen getoetst aan de realiteit. Er wordt stilgestaan bij de bonte verzameling van starters: van de nachtwinkel om de hoek tot de innovatieve technologische start-up. Andere aandachtspunten zijn de diverse kapitaalbronnen die starters aanboren en de wijze waarop ze omgaan met advies en management. De strategische keuzes inzake lokatie, verkoopskanalen, innovatie en personeelsbeleid worden eveneens kritisch doorgelicht; opties die voor een starter het verschil maken tussen succes en falen. Deze open reflectie over starters en het ondernemerschapsbeleid in Vlaanderen raakt niet enkel de starter zelf maar ieder die begaan is met startende ondernemingen en de toekomst van onze economie. Het geheel is een frisse afwisseling van inhoudelijk toegelichte cijfers, bedrijfscases en getuigenissen van ondernemers. Aan de lijn, klaar, start! Het boek telt 314 blz. Alle onderzoeksresultaten kunnen geraadpleegd worden op www.ondernemerschap.be.
Organisatoren & partners: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie (consortium van K.U.Leuven, Universiteit Gent en Vlerick Leuven Gent Management School)
Referentie: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en InnovatieJe bent ondernemend en je start wat - over starten in Vlaanderen
Contactpersoon: 
Email: 
datum: november 2009
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Praktijkboek ondernemend veranderen (popup)   

Ondernemingen overleven omdat ze zich continu aanpassen aan hun omgeving. Ze beschouwen de uitdagingen van de toenemende globalisatie als een opportuniteit. Deze opportuniteiten zijn hun zuurstof om vooruit te gaan. Voortdurend toetst de ondernemer zijn ideeën aan de werkelijkheid. Slim inspelen op veranderingen is beter concurreren. Ondernemerschap en intrapreneurship zijn de hefbomen om veranderingen te zien en in te voeren. Dat betekent dat het pad van de ondernemer geplaveid ligt met veranderingsprojecten. Deskundige aansturing van verandering is dan ook een essentiële vaardigheid voor elke ondernemer, vandaar dit boek. In 'Praktijkboek ondernemend veranderen' vindt u de onmisbare inzichten voor de praktijkman. De auteurs maken geen lange theoretische reizen, maar helpen kritisch reflecteren over hoe ondernemers kunnen omspringen met veranderingsprojecten. Zij bieden antwoorden op vragen als: - Hoe verloopt het huwelijk tussen ondernemerschap en verandering? - Hoe kan ik verandering consolideren? - Hoe ga ik om met weerstand? - Hoe kan ik nog beter communiceren en beslissen in tijden van verandering? Enkele praktijkcases tonen hoe succesvolle ondernemers omspringen met verandering: zoals Bert De Graeve over VRT, Marc Vangeel over Concentra Media en Peter Bongers over Living Tomorrow.
Organisatoren & partners: -
Referentie: Herman Van den Broeck, J. Sanders, S. Mestdagh & A.M. VandenbrouckePraktijkboek ondernemend veranderen
Contactpersoon: 
Email: 
datum: juli 2006
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Hoger onderwijs,Volwassenenonderwijs,Ondernemersopleidingen
 

Euci-LLL Europees Debat rond ondernemend onderwijs (popup)   

EUCIS-LLL organiseerde op 18 juni 2013 een oriënterend debat rond " ondernemerschapsvaardigheden: Gemeenschappelijke inzichten? Gemeenschappelijke verwachtingen? ' in het Europees Parlement in Brussel, georganiseerd door Europarlementariër Heinz K. Becker (EVP). EUCIS-LLL werkte al eerder dit onderwerp in het kader van een workshop tijdens de in mei gehouden jaarlijkse conferentie in Vilnius. Deelnemers van beide evenementen werden gewezen op de noodzaak om een concept, aanpak en omvang van ondernemend onderwijs als voorwaarde van vertrouwen en samenwerking tussen actoren om dit alles beter te definiëren. EUCIS-LLL wijst met name op de noodzaak om een ​​breed inzicht in de competentie ondernemerschap als een geheel van transversale competenties niet alleen gericht op het opzetten van een bedrijf. 
Organisatoren & partners: European Civil Society Platform on Lifelong Learning - EPP European Parliament
Referentie: 
Contactpersoon: 
Email: info@eucis-lll.eu
datum: juni2013
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: ganse leerlijn
 

Creatief Ondernemen (popup)  

In dit boek wordt het ondernemingsplan levendig gemaakt aan de hand van tien concrete cases. Eer is gekozen voor een laagdrempelige benadering, zodat ook niet-economisch gevormde aspirant-ondernemers iets aan hebben. Er wordt eveneens veel aandacht besteed aan creativiteit, zowel bij de totstandkoming van prooducctideeën als doorheen het businessplan. Bovendien komen enkele communicatieve vaardigheden aan bod die voor de toekomstige ondernemer van grote betekenis kunnen zijn. Immers, het plan zal aan externe financiers moeten worden voorgelegd, gepresenteerd en verdedigd. Alle productideeën zijn initieel door studenten tweede bachelor handelswetenschappen en derde bachelor industriële wetenschappen van de Hogeschool Gent geconstrueerd en uitgewerkt tot een ondernemingsplan. Zij werden daarbij intensief gecoacht door docenten en ervaren ondernemers. Aaan de plannen zijn achteraf nogal wat suggesties en creatieve oplossingen toegevoegd.
Organisatoren & partners: Johan Verrue en Joke Huysmans
Referentie: Johan Verrue en Joke HuysmansCreatief Ondernemen
Contactpersoon: Johan Verrue en Joke Huysmans
Email: johan.verrue@hogent.be
datum januari 2008
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Beleidskader en Actieplan Ondernemend Onderwijs (popup)   

Het beleidskader 'Ondernemend Onderwijs' geeft de visie en krijtlijnen aan voor de verspreiding van ondernemerscompetenties via het onderwijs. Een bijkomend hoofdstuk behandelt specifiek het 'Actieplan Ondernemend Onderwijs'; waar onder andere het Kenniscentrum Competento, de jaarlijkse Ondernemersklasseweek, en de brugprojecten economie-onderwijs deel van uitmaken. Deze beleidstekst werd door de Ministers Frank Vandenbroucke en Fientje Moerman op 15 juni 2007 verspreid.
Organisatoren & partners: Kabinet Vandenbroucke, Kabinet Moerman
Referentie: 
Contactpersoon: 
Email: 
datum: juni 2007
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

[Licentiaatsthesis] Aandacht voor ondernemerschap in het Vlaamse onderwijs (popup)   

Licentiaatsthesis: Aandacht voor ondernemerschap in het Vlaamse onderwijs: in de kist of in de lift?
Organisatoren & partners: Boi Sébastien, Prof. Dr. Hans Crijns
Referentie: Boi SébastienAandacht voor ondernemerschap in het Vlaamse onderwijs: in de kist of in de lift?
Contactpersoon: Boi Sébastien
Email: sebastien.boi@gmail.com
Datum: juni 2007
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Vlaamse werkbaarheidsmonitor voor zelfstandig ondernemen (popup)   

Hoe werkbaar is zelfstandig ondernemen in Vlaanderen is kan je lezen in de eerste Vlaamse werkbaarheidsmonitor voor zelfstandige ondernemers.
Organisatoren & partners: -
Referentie: 
Contactpersoon: 
Email: 
Datum: november 2007
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 

Entrepreneurship Introduction to business plans (popup)   

Dit boek is er gekomen om zelfstandigen te helpen bij het opstellen van hun business plan. Een business plan is een dynamisch document , dat voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. De sleutel tot het succes van de onderneming is het vinden van het juiste model: "finding the right business model for the resources and current situation of the business. A unique model is difficult to reproduce by a competitor, and can provide the founders with a specific competitive advantage. So how does an entrepreneur find this special business model? By doing his homework to create the right solution, of course along with a little bit of luck. This book will provide direction to the significant homework that has to be done to create that unique business model that will lead to success. " 
Organisatoren & partners: Die Keure
Referentie: Alea M. FairchildEntrepreneurship Introduction to business plans
Contactpersoon: 
Email: bande@diekeure.be
Datum: mei 2008
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: 
 

Coachen: een inspirerend instrument (popup)   

Hoe bevordert u lef en durf? Hoe gaat u het beste om met ;moeilijke teamleden? Hoe zet een leraar zijn leerlingen aan om creatiever te zijn? Het zijn enkele themas die Jef Clement uitwerkt in zijn nieuwe boek ;Inspirerend Coachen;. De herkenbare voorbeelden en praktische oefeningen in het boek scheppen een duidelijk beeld van coaching. Het is een dagelijks werkinstrument voor leidinggevenden, collegas onder elkaar, leraren, ouders, opvoeders, mentoren … U bestelt het boek bij Lannoo Campus voor 24,95 euro. Of u stuurt een mail naar schooldirect@vlaanderen.be en maakt kans op een gratis exemplaar. Daarvoor hebt u tijd tot dinsdag 14 oktober. Vermeld ;coachen; in het onderwerp en vergeet uw adresgegevens niet. Lees meer over het boek ;Inspirerend coachen; van Jef Clement en bestel
Organisatoren & partners: Lannoo
Referentie: 
Contactpersoon: 
Email: 
Datum: september 2008
Doelgroep: Niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek
 
 

COPIE II baseline study on enterprise education (popup)   

COPIE (Communities of practice on inclusive Entrepreneurship) is een leernetwerk binnen ESF. het wil het beleid zowel op zowel nationaal als regionaal niveau aanzwengelen om ondernemerschaponderwijs te stimuleren. In dit rapport kunt u heel wat relevante beleidsdocumenten en good practices terug vinden.
Organisatoren & partners: COPIE (Communities of practice on inclusive Entrepreneurship
Referentie: 
Contactpersoon: 
Email: 
Datum: juni 2009
Doelgroep: Jongeren

Opleidingsniveau: Niet specifiek

Evaluatierapport OESO Ondernemerschapsonderwijs 

Evaluatierapport van de OESO omtrent diverse onderschapsonderwijsprogramma's wereldwijd.

 "Fostering an entrepreneurial mindset has become a shared objective of entrepreneurship policy across OECD countries. The offer of programs of entrepreneurship education is very wide, with some countries having invested substantially in it. However, this has not been reflected in the systematic application of evaluation of education for entrepreneurship programs. The OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship carried out a study to provide guidelines for evaluating programs with the aim to strengthen the culture of evaluation within entrepreneurship education."

Organisatoren & partners: OESO
Referentie: 
Contactpersoon: 
Email: sme.division@oecd.org 
Datum: december 2006
Doelgroep: niet specifiek
Opleidingsniveau: Niet specifiek